V centre som
ako doma

Bratislava dnes potrebuje centrálny električkový okruh, ktorý prepojí existujúce trasy.

Prečo električka
Trhovisko Miletičova
Dulovo námestie
Košická
Prístavná
SND
Eurovea
Trhovisko Miletičova
Dulovo námestie
Košická
Prístavná
SND
Eurovea

Budúce nové centrum mesta
nemôže byť odkázané iba
na autá

V Bratislave postupne na oboch brehoch Dunaja rastie nové centrum mesta. Očakáva sa, že v oblasti od Nového Lida cez Eurovea City, Klingerku, Nivy až po Zwirn sa o pár rokov bude denne pohybovať okolo 100 000 ľudí – rezidentov, zamestnancov, návštevníkov. Bude preto potrebná kvalitná a bezkolízna dopravná infraštruktúra, a tá v Bratislave stojí na verejnej električkovej doprave.

Možnosti využitia električkového okruhu

Električky v Bratislave sú vedené radiálne, ale dnes chýba centrálne prepojenie, ako je to zvykom v iných európskych mestách, napríklad v Londýne či vo Viedni.

Predstavte si, že by si Petržalčania mohli skočiť po čerstvú zeleninu na Miletičku – električkou bez prestupu by to netrvalo ani 15 minút. Alebo sa môžete vybrať električkou trebárs do divadla či na nákupy – pohodlne, rýchlo a bez stresu, či zaparkujete.

Zokruhovanie vytvára tiež dobré predpoklady pre ďalší rozvoj električkovej dopravy v meste – môžu sa naň napojiť ďalšie vetvy do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Pri dopravných výlukách alebo opravách tratí môžu vďaka okruhu robiť električky obchádzky a udrží sa plynulosť prepravy.

napojenie na radiálu Petržalka – SNDEuroveaPrístavnáKošickáDulovo námestieTrhovisko Miletičova – napojenie na radiálu Ružinov

Nová električkaTrhovisko MiletičovaDulovo námestieKošickáPrístavnáEuroveaSNDŠafárikovo námestieKamennénámestieMariánskaAmerické námestieLegionárskaTrnavské mýtoSaleziáni

Na novej trati by malo vzniknúť 6 zastávok na najviac exponovaných miestach, konkrétne: SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

Nový električkový okruh by mal viesť zo Šafárikovho námestia po Pribinovej ulici a ďalej popred Euroveu, kde by sa napojil na Košickú ulicu. Prechádzal by cez Dulovo námestie až k trhu na Miletičovej, odkiaľ by pokračoval smerom na Trnavské mýto a zároveň by sa napojil na radiálu Ružinov.

SND
SND 2
Bulvar Pribinova
Novohradska
dulovo-namestie
kosicka
mileticova

Alternatívy možného vedenia električkových tratí záujmovým územím – Porovnanie trasy Pribinova a Landererova

Plusy navrhovanej trasy po Pribinovej ulici

vysoko efektívna trasa
z pohľadu očakávanej dennej prepravnej kapacity

lepší prístup pre miestnych
aj turistov k zaujímavým miestam Bratislavy

trať je fyzicky reálna, nezasiahne
do žiadneho
z dôležitých objektov
a má vyriešené
aj bezproblémové vedenie v priestore
a cez existujúce križovatky

výhodné podmienky pre napojenie novej električkovej radiály popri Prístavnej
s možnosťou predĺženia
až do Podunajských Biskupíc a Vrakune

trasa je až na 86 % segregovaná (oddelená od cestnej dopravy)

vytvorí nový koridor MHD a nebude tak kolidovať
s inými druhmi verejnej dopravy

priama trasa minimalizuje vplyv hlučnosti a vibrácií
na kultúrny stánok SND

vybudovanie mestského bulváru zaručí bezpečný pohyb chodcov aj cyklistov

Mínusy alternatívnej trasy
po Landererovej ulici

Landererova je hlavná tepna obsluhujúca územie
aj centrum mesta, jej tranzitný charakter
sa po otvorení obchvatu D4-R7 ešte posilní

trať by ubrala dva pruhy, čo by zhoršilo autobusovú
aj automobilovú dopravu

trasa je segregovaná len na 62 %

koliduje s autobusovou dopravou

zaťaží križovatky
s Olejkárskou
a pri Moste Apollo, ktorá patrí medzi najfrekventovanejšie
v Bratislave

História bratislavskej električky siaha viac ako 120 rokov dozadu. V časoch, keď ešte v mnohých iných európskych metropolách fungovala doprava na báze konských železníc, v Bratislave sme sa už vozili na modernej električke.

Električka má množstvo výhod:

Som
pohodlná

kým sa veziete, pokojne
si čítajte

Som
všade načas

nestojím v zápchach

Mám vždy
prednosť

jazdím s preferenciou

Odveziem
každého

u mňa má miesto kočík, bicykel aj vozík

Nezaberám
veľa miesta

viem nahradiť 174 áut

Ukážem
vám mesto

prechádzam zaujímavými miestami

Som
zásadne EKO

jazdím bez emisií

Som bezproblémová

jazdím ticho a bezpečne

Príklady z iných miest

Dlhodobé skúsenosti s električkovými okruhmi majú aj iné mestá.

Viedeň

Vo Viedni električkový okruh obchádza celé centrum mesta po slávnej Ringstraße. Trať, vybudovaná už v polovici 19. storočia, má približne 5 kilometrov, 13 zastávok a prechádza v tesnej blízkosti viacerých významných budov, ako je viedenská opera, parlament, radnica či zámok Hofburg. Je celosvetovo jednou z najkrajších vyhliadkových mestských tratí.

Melbourne

Austrálske Melbourne má električkový okruh, ktorý obchádza centrum mesta.
V tomto prípade je City Circle Tram zameraná predovšetkým na turistov – trať prechádza popri hlavných atrakciách mesta a ročne ju využijú až tri milióny pasažierov.

Helsinki

V Helsinkách električkové linky 2 a 3 vytvárajú koľajový okruh v tvare osmičky, ktorý vás prevedie tými najzaujímavejšími zákutiami hlavného mesta Fínska. Trate prepájajú napríklad štvrť Eira, mestský park Kaivopuisto, hlavnú nákupnú ulicu Aleksanterinkatu, budovu parlamentu či zábavný park Linnanmäki.

Realizácia

Návrh na vybudovanie mestského električkového okruhu rešpektuje Územný generel dopravy Bratislavy, ktorý zrozumiteľne popisuje, kam sa má doprava v Bratislave uberať aj aké kroky k tomuto cieľu majú viesť.

Mesto ako prvé opatrenie v genereli navrhuje „realizáciu programu rozvoja systémov MHD na báze elektrickej trakcie (električková a trolejbusová sieť)“, pričom prvým viditeľným krokom je potiahnutie električky do Petržalky.

Na túto koncepciu nadväzuje návrh na nový centrálny električkový okruh, ktorý odbornými a porovnávacími štúdiami preverila spoločnosť JTRE. Tá sa zároveň zaviazala, že je pripravená sa na vybudovaní takéhoto centrálneho koľajového okruhu významne finančne podieľať. Odhadovaná výška investičných nákladov je do 30 mil. eur, doba realizácie od získania všetkých povolení je 1,5 roka.

električka

Aby sa realizácia novej električky dostala medzi priority mesta, potrebujeme vašu podporu. Ak súhlasíte s tým, že Bratislava potrebuje centrálny električkový okruh, kliknite na Chcem električku.

Novú električku už podporilo

5172 ľudí